Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

niedziela, 31 marca 2013

Sluby Lwowskie Jana II Kazimierza

W dniu 01 kwietnia 1656 roku podczas potopu szwedzkiego król Jan II Kazimierz http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=9513&from=latest.
Waza złożył podczas Mszy Świętej odprawianej w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej uroczyste ślubowanie. Tekst ślubowania znajdziemy:
W dniu 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze złożył ślubowanie w imieniu Narodu Polskiego Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski bp Michał Klepacz pełniący, podczas nieobecności więzionego przez władze „ludowej” Polski w Komańczy prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Tekst znajdziemy obok: http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/b125.php.
Te ważne zobowiązania przyjęte przez króla Polski Jana Kazimierza oraz przez bp Klepacza imieniem niekoronowanego króla Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego stanowią dla nas wciąż niespełnione zobowiązanie.
http://aniol-ave.blogspot.com/