Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

NABOŻEŃSTWO ZA OJCZYZNĘ ZA WSTAWIENNICTWEM ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

I.
  Zapraszamy Cię, Aniele Stróżu Polski, do naszych modlitw i prosimy Cię, abyś je zaniósł przed Tron Boga w Trójcy Jedynego jako przebłaganie za tak liczne nasze grzechy i wstawiał się przed Obliczem Boga za nami i za całą naszą Ojczyzną. Aniele Stróżu Polski; broń naszej wiary, bądź przewodnikiem i patronem, oddalaj zasadzki szatana, doprowadź wszystkie pokolenia Polaków do zbawienia.
 
II.
1.   Bądźże pozdrowiona Hostio żywa,
      W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.
Ref.: Witaj Jezus, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii.
2.    Bądźże pozdrowione, Drzewo żywota!
       Niech kwitnie niewinność anielska cnota.
Ref.: Witaj Jezus, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii.
  
III.
LITANIA WYNAGRADZAJĄCA
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie na zadośćuczynienie za grzechy nasze ofiarowany,
                                                                                                                                              zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie za nas i od nas na ołtarzach znieważany,
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie położony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie nieprzyjaciołom swoim na pastwę wydany,
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od niewiernych zelżony,
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od bezbożnych ludzi bluźniony,,
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie wzgardliwie w miejsca plugawe miotany,
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie z ołtarza do serca grzeszników przenoszony,
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od świętokradców najokrutniej sponiewierany i wzgardzony,
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od wielu wybranych sług Twoich nieuczczony,

Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie w kościołach opuszczony i zapomniany,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie
Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu,wynagradzamy Ci, Panie
Za niegodne przyjmowanie Ciała i Krwi Twojej,
Za nieuczciwości i nieuszanowanie popełnione w obecności Twojej w Przenajświętszym Sakramencie,

Za nienawiść bezbożnych,

Za bluźnierstwa przeciwko Tobie,

Za oziębłość tak wielu Twoich dzieci,

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Przenajświętszym Sakramencie,
Za zelżywanie Twoich świątyń,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś wszystkim wiernym uszanowanie i gorące nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu dać raczył,

Abyś wszystkim świętokradcom i znieważycielom Przenajświętszego Sakramentu łaskę szczerego nawrócenia dać raczył,

Abyś heretykom łaskę dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył,
Abyś nas od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej zachować raczył, prosimy Cię, Panie

Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością do Przenajświętszego Sakramentu zapalić raczył,

Abyś nas do częstego, a godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu zachęcać raczył,

Abyś nas w godzinie śmierci tym niebiańskim Pokarmem zasilić raczył,
Abyś nas do pobożnego wynagradzania Ci za wszelkie zniewagi, jakie w Przenajświętszym Sakramencie odbierasz, dopomagać raczył,
Abyś wynagrodzenia nasze łaskawie przyjąć raczył,

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie zlituj się nad nami
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca pozostajesz z nami dzień i noc w Przenajśw. Sakramencie utajony, a za miłość odbierasz urąganie, świętokradztwa i wzgardy, jakimi Cię ludzie obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za te wszystkie zniewagi przepraszać mogli, i za nie z gorącą miłością i uwielbieniem wynagradzali. Dopomóż nam tylko, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej przyjmowali do naszego serca. Amen.
  
IV.
Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny
Tęskny się w niebo unosi dźwięk.
O Boskie Serce, skarbie jedyny,
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk!
Nie chciej odrzucać modlitwy tej,
Bo Twej litości błagamy w niej.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem swym!
  
V.
LITANIA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami
Aniele Stróżu Polski, który przychodziłeś nam zawsze z pomocą, wstawiaj się za nami
Aniele Stróżu Polski, który stoisz przy Tronie Królowej narodu Polskiego,
Aniele Stróżu Polski, który modlisz się, aby Polska pozostała na zawsze wierna Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce,
Aniele Stróżu Polski, który towarzysz nam z Woli Ojca w naszej narodowej historii,

Aniele Stróżu Polski, który troszczysz się o sprawy Ojczyzny naszej,

Aniele Stróżu Polski, który znasz nasze wady i grzechy narodowe,

Aniele Stróżu Polski, który doskonale wiesz o naszych sprawach narodowych i społecznych,

Aniele Stróżu Polski, który wspierasz ubogich i biednych,

Aniele Stróżu Polski, który stoisz na straży naszej wiary,

Aniele Stróżu Polski, który upominasz nas, abyśmy nadzieję pokładali w Bogu,

Aniele Stróżu Polski, który jesteś świadomy wszystkich zagrożeń i niebezpieczeństw wobec naszej ojczyzny,

Aniele Stróżu Polski, który jesteś w mocy pokonać naszych wrogów,

Aniele Stróżu Polski, który stajesz w naszej obronie przeciwko tym, którzy chcą zniszczyć nasz naród duchowo i fizycznie,

Aniele Stróżu Polski, który przypominasz nam, że wszystko przemija a tylko Bóg pozostaje,

Aniele Stróżu Polski, który walczysz przeciwko szatanowi,

Aniele Stróżu Polski, który doskonale znasz problemy rodzin polskich,

Aniele Stróżu Polski, który wspierasz Kościół i kapłanów w Polsce,

Aniele Stróżu Polski, który wypraszasz nam potrzebne łaski, abyśmy w pełni odpowiedzieli na Plan, jaki Chrystus ma względem naszej Ojczyzny,

Aniele Stróżu Polski, który dopomagasz nam, abyśmy się stali  wzorem i przykładem dla innych narodów,

Aniele Stróżu Polski, który uczysz nas prawdziwego patriotyzmu,

Aniele Stróżu Polski, który przypominasz nam o naszej więzi z Królową Narodu Polskiego,

Aniele Stróżu Polski, który  widzisz plan Boga wobec naszego narodu,

Aniele Stróżu Polski, który wstawiasz się przed Tronem Bożym za  córki i synów naszej Ojczyzny,

Aniele Stróżu Polski, który nieustannie orędujesz za naszym narodem przed Tronem Bożym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
Módlmy się: Aniele Stróżu Polski, bądź zawsze naszym Orędownikiem i Pomocą we wszystkich przeciwnościach i prześladowaniach.  O czujny aniele Stróżu tego kraju, przybądź, aby strzec mieszkańców przed chorobą duszy i odwracaj od nas wszelaką groźbę zamętu. Oręduj za nami i bądź przy nas w każdy czas. Amen.
   
VI.
1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych
i próżne ich zamiary.
       Bronić będziemy Twoich dróg.
       Tak nam dopomóż Bóg!
       Tak nam dopomóż Bóg!
2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn wspaniały;
Niech żyje Jezus Chrystus Król
w koronie wiecznej chwały!
       Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.
       Tak nam dopomóż Bóg!
       Tak nam dopomóż Bóg!
3. I taki triumf, taki cud
Powieje z Jasnej Góry
I z taką wiarą ruszy lud
Synowie Polski, córy,
       Że jak mgławica pierzchnie wróg.
       Tak nam dopomóż Bóg!
       Tak nam dopomóż Bóg!
 
VII.
   Aniele Stróżu Polski, każdy naród ma swojego Anioła Stróża. Z Woli Ojca Niebieskiego, zostałeś posłany dla nas, aby nas strzec, wspierać i prowadzić wszystkich Polaków do źródła Prawdy. Wstawiaj się za nami, za naszymi rodakami, za całą naszą Ojczyzną, abyśmy nie poddali się egoizmowi i wrogości życia. by ojczyzna nasza, chrześcijańska, była sprawiedliwą dla wszystkich. By jej chleba nie zabrakło dla nikogo. By nie było uprzywilejowanych, żadnego gatunku. By był pokój Boży i niekłamana, prawdziwa miłość społeczna.
    Tak jak oddaliśmy się w niewolę Miłości Maryi za Kościół całą Polskę, umiłowaną ojczyznę naszą, cały naród polski, żyjący w kraju i poza jego granicami, tak prosimy Cię, abyś czuwał nad nami, abyśmy pozostali wierni naszym postanowieniom, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół w ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością.
    Aniele Stróżu naszej Ojczyzny, zanieś nasze błagalne modlitwy do Boga. Wierzymy w Twoje wstawiennictwo, abyśmy w pełni mogli odpowiedzieć na Plan, jaki Chrystus ma względem naszej Ojczyzny.
  
VIII.
   Boże, Ojcze wszystkich Dzieci Bożych, wszystkich narodów i ludów, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi na niebie i ziemi. Wołamy dzisiaj do Ciebie, przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Pośrednika między Niebem a ziemią, przez przyczynę Matki Chrystusowej i naszej Matki, oraz przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, daj nam łaskę zrozumienia, że odnowę narodu trzeba zacząć od własnego serca. Ulecz nasze sumienia, daj nam poznać wszystkie nasze winy: wielkie i małe. Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła, a tym którzy wszystkie swe siły poświęcają walce przeciwko Tobie, najlepszy Ojcze, i przeciwko Kościołowi Twojego Syna, udziel łaski nawrócenia. Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które odbiera Narodowi siłę ducha i prowadzi do ruiny. Daj nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci narodu możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Jego Matkę, bo nikt z zewnątrz nam nie pomoże.
            Ojcze Niebieski, przez wstawiennictwo Anioła Stróża naszego Narodu uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa, aby uratowani byli wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskie ziemi, aby prawdziwie była on królestwem Twojego Jednorodzonego Syna.
 
Tobie bądź chwała, Panie wszego świata,
Żeś nam doczekać dał Nowego Lata.
Daj, byśmy się i sami odnowili,
Grzech porzuciwszy, w niewinności żyli!
Łaska Twa święta niechaj będzie z nami,
Bo nic dobrego nie uczynim sami!
Mnóż w nas nadzieję, przyspórz prawej wiary,
Niech uważamy Twe prawdziwe dary!
Użycz pokoju nam i świętej zgody,
Niech się nas boją pogańskie narody,
A Ty nas nie chciej odstępować, Panie
I owszem, racz nam dopomagać na nie!
Błogosław ziemi z Twej szczodrobliwości,
Niechaj nam dawa dostatek żywności,
Uchowaj głodu i powietrza złego,
Daj wszystko dobre z miłosierdzia swego!
 
IX.
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!