Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Egzorcyzm prywatny

Może go odprawić każdy, czyniąc znak Krzyża św., kropiąc często wodą święconą siebie oraz innych - nawet na odległość - i odmawiając tę modlitwę, np. w chwilach lęku lub rozpaczy, przed rozstrzygnięciem ważnych spraw lub podjęciem ważnych decyzji, nad niebezpiecznymi osobami, a szczególnie nad chorymi i konającymi.

Szatan nie może nam niczego zrobić, nawet odezwać się do nas, jeśli Pan Bóg mu na to nie zezwoli. Natomiast my, będąc w łasce, możemy odpędzić go od siebie w imię Jezusa Chrystusa zawsze.
Owszem, gdybyśmy byli opętani, to jasne, ze sami siebie nie uwolnimy, musi nam ktoś pomóc, ale to nie są święci i Aniołowie, ale sam Pan Jezus, który działa poprzez kapłana.  
Prywatne egzorcyzmy to modlitwy przewidziane do indywidualnego odmawiania w chwilach pokus. Kiedy ktoś doznaje udręk, może się przed nimi bronić. Formą egzorcyzmu prywatnego będzie też np. żegnanie się wodą święconą z aspersorium kamienne lub metalowe naczynie ze święconą wodą, umieszczone na trwale w przedsionku kościoła (kruchcie), czasem także jako zagłębienie w ścianie mające formę naczynia). Kościół daje takie środki i człowiek bez specjalnej liturgii sam może je stosować. Na pytanie: Człowiek sam może mówić do szatana, by od niego odszedł? Czy to nie jest formuła zastrzeżona dla egzorcysty, może posłużyć odpowiedź ks.Tadeusza Czapigi - patrologa, wykładowcy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, który pełni posługę wobec udręczonych:
Może. Jak najbardziej. Czy posłucha? Tego nie wiadomo. Ale „opierajcie się, aż ucieknie od was” — to jest obietnica. Każdy może, bo na każdego mogą przyjść udręczenia.

Egzorcyzmy prywatne każdy może odprawiać na mocy chrztu św., w Ewangelii jest nawet mowa o takich, którzy nie chodzili razem z Apostołami, a wyrzucali złe duchy mocą Imienia Pańskiego. W każdym razie Pan Jezus powiedział wówczas, kto nie jest przeciw wam, ten jest z wami.
Gdy odmawiamy modlitwę z medalika św. Benedykta, również stosujemy imperatyw (tryb rozkazujący), który kierujemy bezpośrednio do szatana: 
Na obrzeżu medalika znajduje się napis; litery na prawo: V R S N S M V – S M Q L I V B: Vade retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas ( Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności. Złe jest to co podsuwasz, sam pij truciznę).

W internecie czy modlitewnikach (szczególnie opracowanych przez michalitów) można znaleźć dziesiątki egzorcyzmów prywatnych. Tu nie chodzi o jakieś dręczenia, obsesje, nawiedzenia diabelskie czy opętanie, bo wiadomo dla kogo to jest zarezerewowane. Tu nie ma wchodzenia w żaden dialog ze złym.
Cała moc i działanie Złego polega na niszczeniu Bożych dzieł, destrukcji, krętactwie i kłamstwie. Egzorcyzm nam przypomina: władza demonów, zła, grzechu jest tylko pozorna. Jest dopustem Bożym, a nie oddaniem władzy. Wystarczy jedno słowo Boga, a szatan i całe zło zostanie pokonane.