Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Anioł Stróż Polski 12 sierpnia 2012


ANIOŁ STRÓŻ POLSKI ___________________________________________
Jezus-Król chce posłużyć się waszym narodem i Kościołem, aby iskra Jego Miłosierdzia przygotowała inne narody na Powtórne Jego Przyjście. Bóg powierzył wam odpowiedzialność za pozostałe narody!
____________________________________________
Korekta oraz adjustacja teologiczna ksiądz dr Adam Skwarczyński
Publikując orędzia nie zamierzamy uprzedzać osądu kościelnego

ANIOŁ: «Pisz, Człowiecze.
       Ojciec Niebieski posyła mnie do waszego narodu. To znak Jego szczególnej troski o was, wynikającej ze wstawiennictwa Maryi – waszej Królowej. Czyni to także przez wzgląd na modlitwy Świętych i Opiekunów, jak również na modlitwy i ofiary dusz, które poświęcają się dla odnowienia ducha Narodu. Jeśli Naród pozostanie wierny wszystkim swoim zobowiązaniom, stanie się świadkiem ich owoców.  Czy zapomnieliście, że to, co ożywia narody, to prawdziwa wiara, która dzisiaj została poddana próbie? Ducha wiary brakuje dzisiaj na wszystkich poziomach życia kościelnego i społecznego. Zbyt mało jest świadków wiary, którzy byliby wstanie jej bronić – bez obaw i zdecydowanie.
       Niepokalane Serce Maryi, któremu poświęciliście Kościół i Naród, pozostaje otwarte i wsłuchuje się w każdy głos modlitwy, w każdy akt wiary, nadziei i miłości.  Polska odpowiedziała na wołanie Królowej Różańca z Fatimy i poświęciła się Niepokalanemu Sercu, złożyła Śluby Narodu, potwierdzając tym samym oddanie Kościoła i całego Narodu pod królewskie panowanie Maryi. Owocem i następstwem tego zawierzenia będzie uznanie królewskiego panowania Chrystusa. Jezus-Król chce posłużyć się waszym narodem i Kościołem, aby iskra Jego Miłosierdzia przygotowała inne narody na Powtórne Jego Przyjście. Bóg powierzył wam odpowiedzialność za pozostałe narody! Tę świadomość powinniście mieć wszędzie tam, gdzie teraz żyjecie i mieszkacie. Diabeł doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielką siłę ma wasza narodowa modlitwa, jak ogromne jest wstawiennictwo waszej Królowej! On dobrze wie, że broniąc krzyża – łamiecie mu kark, a odmawiając Różaniec, depczecie jego zuchwałą głowę. Krzyż Chrystusa i Różaniec Maryi pokonują jego potęgę. Chce zatem ośmieszyć tych, którzy bronią krzyża i odmawiają Różaniec. Czyni wszystko, by wyrwać wiarę z duszy i serca Narodu.  Wiedzcie jednak, rozproszeni po całym świecie Polacy, że wasza Matka i Królowa chce was mieć jak najbliżej swojego Matczynego Serca.
       Polacy, wierzcie w sprawiedliwość Bożą i orędownictwo Tej, którą wybraliście na swoją Królową – Maryi. Stańcie się autentycznymi świadkami wiary. Troszczcie się o waszych braci i wasze siostry i dawajcie im świadectwo prawdziwego oddania i żywej wiary. Módlcie się za waszych nieprzyjaciół i prześladowców. Maryja zwyciężała i zwycięży – bądźcie tego świadomi gdy się modlicie, gdyż szatan chce zasiać w was także ducha zwątpienia! Nie ulegajcie mu, lecz jeszcze bardziej angażujcie się w modlitwę, aby ożywić ducha wiary w Narodzie. Wierzcie: Maryja pokona wszelkie herezje, wszelkie bałwochwalstwa i odstępstwa.
       Zostaliście poproszeni, aby w uroczystość Jej Wniebowzięcia zanurzyć Polskę w Miłosierdziu Bożym. Złączcie się w tej modlitwie. Przywilej Maryi, jaki w tym dniu uroczyście podkreśla Święta Matka Kościół wraz z Jej wiernymi dziećmi, ukazuje wam, jak przemożne wstawiennictwo Królowej, Matki Miłosierdzia, może wyprosić ogrom łask u Miłosierdzia Bożego. Polska została wybrana, aby stać się Chwałą Maryi, a Kościół i lud wierny ślubował szerzyć Jej królestwo i Królestwo Jej Boskiego Syna w całym Narodzie. To zobowiązuje, drogie polskie dzieci! Tę świadomość trzeba na nowo obudzić w polskich sercach. Do tego został wezwany każdy, kto ma świadomość tradycji i wierności wobec Boga.
       Zanurzyć Naród w Miłosierdziu Bożym to zawierzyć jego przyszłość i zaufać Bożej Sprawiedliwości. Jest to jednocześnie akt uznania swoich słabości i swojej nędzy. Grzechy narodu polskiego są ciężkie, jednak Bóg jest wierny swoim obietnicom, a Jego Miłosierdzie jest obfite. Nigdy nie odmawia swojej litości o nią proszącym. Jak wejrzał na uniżenie swojej służebnicy Maryi i zachował Miłosierdzie swoje z pokolenia na pokolenie, tak też przez Jej wstawiennictwo okaże moc swojego ramienia nad waszym narodem, który wybrał Ją za swoją Królową.
       Bądźcie dobrymi świadkami! Przyjmijcie błogosławieństwo Boga: w Imię Ojca i +Syna i +Ducha Świętego. 


http://aniol-ave.blogspot.com/