Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

sobota, 7 kwietnia 2012

Chrystus zmartwchwstał

 Ojczyzną moją jest Bóg,
Duch, Syn i Ojciec wszechświata.
Na każdej z moich dróg
Ku Niemu dusza ulata.

Taka jest nasza Polska, Ojczyzna kochana. Dziś w Święto Zmartwychwstania Pańskiego polecamy Jej losy Bogu Ojcu i Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski.
zbudź Chryste Ducha Polskiego Narodu
bez Twojej woli nasz Naród nie wstanie
Twój Duch jak wicher niech przez serca leci
bo tylko z Tobą Polski zmartwychwstanie !


bo gdy nam serce wyszarpali z piersi
i Duch Narodu w trumnach zatrzaśnięty
Ty tylko Panie możesz podnieść kamień
co nas wyzwoli z tych więzów przeklętych


gdy znieważone Ciała Naszych Braci
leżą złożone w dole poniżenia
trzeba nam męstwa oraz siły Ducha
by Smoleńsk szumiał chorągwią sumienia


dusza anielska już w narodzie kona
rubaszny czerep toczy się przez dzieje
na naszych grobach połamane krzyże
bawią się Polską zdrajcy i złodzieje


więc ja do Ciebie dzisiaj Chryste wołam
w imię tych krzyży zbudź Polskiego Ducha
bo nas jedynie w tej strasznej chorobie
w godzinie trwogi Twe serce wysłucha


i Tobą silni męstwem i honorem
naszą Ojczyznę dźwigniemy pod niebo
bo dla nas wiara męstwo oraz honor
jest najważniejszą dla Polski potrzebą !

http://aniol-ave.blogspot.com/