Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

piątek, 20 stycznia 2012

Anioł Ave - 12 stycznia 2012

Apel do Polaków. Droga do przebudzenia Polski, jej przemiany pod ciężarem krzyża, oczyszczenia przez ogień zwycięstwa.

Korekta, adjustacja teologiczna, wprowadzenie – ks. Jerzy Nemo.
 
ANIOŁ STRÓŻ: Pisz, człowiecze. Nie lękaj się niczego, lecz zaufaj Bogu we wszystkim, ponieważ On cię prowadzi swoimi ścieżkami. Przekazuj moje słowa, które przynoszę z polecenia Bożego dla umocnienia wiary w waszym narodzie.
    Polacy, bądźcie odważni w wyznawaniu waszej wiary. Walczcie orężem Maryi i pod Jej sztandarem, aby urzeczywistnić i wprowadzić prawdziwe panowanie Króla Królów w waszej ojczyźnie. Służąc waszej Ojczyźnie w prawdzie i broniąc waszej tradycji przyczyniacie się do wzrostu wiary i obrony godności Kościoła, którego Pasterze przestali mówić jednym głosem.
    Jak w innych krajach, także i w waszej ojczyźnie podnosi się duch antychrysta, który skupia się na ziemskim dążeniu do władzy. Bóg pragnie uczynić was światłem pośród ciemności, które ogarnęły Europę. To światło – to nie potęga tego świata, lecz moc ducha wiary i świadectwa.
    Spójrzcie, jak wiele łask i przywilejów otrzymaliście! Bóg, który jest Panem dziejów, powołał was do istnienia jako naród i w swojej Ojcowskiej, czułej miłości, oddał w ręce Maryi – Matki Swojego Syna, aby Ona przyprowadziła was pod krzyż, zjednoczyła z nim i ukazała chwalebny blask zmartwychwstania prawdy.
    Wasze nawrócenie i powrót do prawdziwej wiary waszych ojców poprzez świadectwo i wierność może obudzić Polskę. Jesteście doświadczani i stanęliście przed wyborem: albo wytrwacie do końca przy krzyżu, albo opowiecie się za tymi, którzy szyderczo krzyczeli, aby Jezus zszedł z krzyża. Pamiętajcie, że nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Cud waszej narodowej przemiany, o który prosicie, polega na wytrwałości w dźwiganiu krzyża wbrew tym wszystkim kusicielom, którzy proponują wam łatwy sukces. Musicie wraz z Maryją, wraz z Janem wytrwać do końca, gdyż w ten sposób dacie świadectwo innym narodom.
    Wszystko, co budujecie według waszych zamysłów, jest kruche i słabe, dlatego nie pokładajcie waszej ufności w ludziach, którzy w jakikolwiek sposób sprawują dzisiaj ziemską władzę. Mylicie się, gdy myślicie, że sami dokonujecie dzieł przemiany, ponieważ za każdym razem wyprzedza was Boża Opatrzność i Boże Miłosierdzie jako odpowiedź na wasze modlitwy. Proście Ducha Świętego o pomoc, aby udzielił wam rady męstwa i bojaźni Bożej, która nie prowadzi do lęku i strachu, lecz do trwania w obecności i świętości Boga.
    Jeśli świadomi jesteście waszego powołania, które Bóg wam ukazał przez Maryję oraz świadectwo świętych Patronów oraz dusz ofiarnych, to musicie trwać na modlitwie, w pokucie i zadośćuczynieniu. Wszyscy, którzy szukają dróg Pańskich i kroczą drogą sprawiedliwości, zapłoną jeszcze większą gorliwością. Maryja – wasza Królowa – wprowadzi was do Królestwa Jezusa Chrystusa.
    Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał w odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga. Kto jest daleko od Jezusa, kto odrzuca Krzyż Tron, tym bardziej oddala się od Jego Królestwa.
    Stoicie przed poważnymi wydarzeniami, które okażą jeszcze bardziej arogancję ziemskiej władzy. Chociaż wzmaga się zło i rośnie jej siła, to wasza modlitwa, wasze poświęcenie, wasze ofiary stawiają opór jej zuchwalstwu. Wzywajcie mojej pomocy i obrony, gdyż jako Anioł Stróż waszej ojczyzny otrzymałem szczególne zadanie, by wraz z innymi Aniołami wspomagać was w tej trudnej walce. Bóg udzielił mi szczególnego posłannictwa: stawania w waszej obronie. Zapraszajcie mnie do waszych wieczerników modlitewnych, czuwań i adoracji za waszą ojczyznę, a ja zaniosę wasze modlitwy jak dym kadzidła przed Tron Boży.
    Waszą Pierwszą Orędowniczką jest Maryja – Królowa Korony Polskiej. Jednoczcie się każdego dnia z Jej Tronem na Jasnej Górze, gdyż tam ukazuje Ona wam – za każdym razem w [trudnych] momentach historii waszego narodu – drogę zwycięstwa. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.