Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

piątek, 8 listopada 2013

Króluj Polsce, Chryste, za przyczyną bł. Jerzego

Warszawa, 25 III 2011
Ks. Stanisław Małkowski

Króluj Polsce, Chryste, za przyczyną bł. Jerzego

Hasło: „Bóg, honor, Ojczyzna” w życiu, posłudze kapłańskiej, świadectwie słowa, cierpienia i śmierci męczeńskiej błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oznaczało wierność objawieniu miłującego Boga, prawość sumienia i ofiarny patriotyzm. Miłość do Polski bł. Jerzy wyrażał całym sobą, wypowiadał w kazaniach i modlitwach za Ojczyznę. Odprawianie Mszy świętych za Ojczyznę łączyło miłość do Boga z miłością do Polski i nadzieją, że Bóg jest z nami, jeżeli my jesteśmy z Nim.

W kazaniu wygłoszonym 25 września 1983 roku bł. Jerzy nawiązał do nauczania sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia i bł. Jana Pawła II i powiedział: „odsuwanie dzieci od prawdy chrześcijańskiej, która od wieków jest związana z polskością, jest odsuwaniem ich od polskości, jest po prostu procesem wynaradawiania”; „naród nie dał się zniszczyć, bo żywił się historią i kulturą poprzednich wieków”; „tylko naród wolny duchowo i miłujący prawdę może trwać i tworzyć dla przyszłości”; „nie dajmy się niewolić przez lęk i zastraszenie, nie pozwalajmy zatruwać ducha narodu”.

Bł. Jerzy pytał: „czy pożywi się naród obdzieraniem dusz młodzieży z kultury narodowej, z własnych przepojonych chrześcijaństwem, wspaniałych dziejów, przemilczaniem faktów historycznych, (…) wyrzucaniem krzyży…?”

Jakże aktualne są te słowa. Próba wynarodowienia Polaków, pozbawienia nas kultury, moralności, szacunku dla tradycji i godności własnej trwa. Oby wstawiennictwo błogosławionych ks. Jerzego i Jana Pawła II przyczyniło się do ocalenia Polski.
Jezus mówi w orędziu, które przyjęła w latach 30-tych XX wieku sługa Boża Rozalia Celakówna: „chcę być Królem Polski przez intronizację”. Podobnie powiedziała o. Juliuszowi Mancinellemu na początku XVII wieku Matka Boża: „chcę być Królową Korony Polskiej”.
Pragnienie Maryi spełniło się 1 kwietnia roku 1656.
Kiedy spełni się pragnienie Chrystusa Króla, który nie mówi: „jestem Królem Polski”, bo królowanie w naszej Ojczyźnie uzależnia od  naszej wiary i wolnej woli?

Modlę się za przyczyną bł. Jerzego o żywą wiarę i dobrą wolę Polaków.