Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

sobota, 11 maja 2013

TVP Publiczna? Owszem, ale czy polska?

Smutna rocznica zwycięstwa nad Polską...

Czołówka czwartkowych "Wiadomości" TVP z 9 maja powinna uświadomić wszystkim niedowiarkom, że przez dzisiejszych decydentów Polska wciąż traktowana jest jako postsowiecka kolonia. Mundury Armii Czerwonej, migawki z defilady moskiewskiej - takie ujęcia, będące de facto hołdem oddanym komunistycznym "wyzwolicielom", poprzedziły główne, czyli wieczorne "Wiadomości" Telewizji Publicznej. No właśnie publicznej, ale czy polskiej?
"To są skutki działań pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który zabiera komunistycznego zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego i razem lecą do Moskwy świętować z Putinem 9 maja. To nie jest polskie święto. Polska nie została wówczas wyzwolona. Polska została zniewolona przez wkraczającą tutaj armię sowiecką.
My powinniśmy pamiętać o żołnierzach podziemia antykomunistycznego, którzy w walce z tą nową okupacją oddali życie. Dla nich, dla Polaków, dla Polski ta data oznacza jedynie zmianę okupanta. Nie jest żadnym świętem, w którego celebrowaniu powinien uczestniczyć choć jeden polski urzędnik – dla portalu Niezależna.pl powiedział poseł PiS Stanisław Pięta.