Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

środa, 28 listopada 2012

Zbudź się, śpiący, a zajaśnieje ci Chrystus Król !

Ks. Stanisław Małkowski, 22 listopada 2009
[wygłoszone w Radio Polonia 2000, Chicago, 23. XI.'09 md]
            Gdy pracowałem jako wolontariusz w duszpasterstwie więziennym, poznałem więźnia o ksywie Antek Usypiacz. Jego zajęciem na wolności było podróżowanie pociągami międzynarodowymi, wyszukiwanie zamożnie wyglądających mężczyzn samotnie siedzących w przedziale, dołączanie się do nich z przyjazną pogawędką, a następnie częstowanie alkoholem zaprawionym silnym środkiem nasennym; gdy klient zasypiał, był łatwym obiektem rabunku.
            Widzę podobieństwo i różnice między Antkiem Usypiaczem a Donkiem Usypiaczem. Zasada działania obu jest taka sama: obrabować śpiącego klienta po to, żeby się wzbogacić. Natomiast skala rabunku jest nieporównywalna: w pierwszym przypadku chodziło o tysiące, w drugim – o miliardy; Antek rabował dobra materialne, Donek – wszelkie, w tym kulturę, zdrowie, tożsamość narodu, niepodległość, wspólne dobro Polski tak  materialne jak duchowe; Antek siedzi w więzieniu, Donek bawi się w salonach i na stadionach. Pierwszy wyłącza świadomość ofiary, drugi – rozumność, rozsądek. „Gdy rozum śpi, budzą się upiory”. Upiorny Donek nie jest sam, imię ich Legion, bo jest ich wielu; nowe upiory już się budzą.
            4-go listopada minęła rocznica rzezi Pragi *), bo padł szaniec praski. 3-go listopada 2009 padł inny szaniec praski (nomen omen) **), co doprowadzi do wzmożonej rzezi dzieci poczętych i prędkiej rzezi wolności, niepodległości i suwerenności narodów i państw Europy.
            Łatwo pokonać narody, które się nie bronią, ludzi, którzy śpią. Sposobem usypiania jest medialna propaganda sukcesu, obietnice pomyślności, odwracanie uwagi społecznej od spraw ważnych, dostarczanie ogłupiającej rozrywki i pseudo-informacji. Donek Usypiacz (et consortes) liczy na bezrozumną, emocjonalną potulność ludzi o zniewolonym umyśle. Perwersja obu Usypiaczy polega na odwracaniu sensu słów: na zło mówi się: dobro, na kłamstwo mówi się: prawda, na nienawiść mówi się: miłość.
            Pewien klient Antka nie przeżył uśpienia. Czy nasz naród przeżyje? Kto chce, aby nasz naród przeżył? Mocno śpiącym jest wszystko jedno. Nie stawiają sobie trudnych pytań. Chce życia i ocalenia naszego narodu każdy patriota. Kto jest pierwszym polskim Patriotą? Jest nim Jezus Chrystus, który o sobie mówi: „Polskę szczególnie umiłowałem, jeżeli posłuszna będzie mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje powtórne przyjście” („Dzienniczek” św. Faustyny).
            Dlatego konieczna jest dla naszego ocalenia intronizacja Chrystusa jako Króla Polski.
/Ks. S. Małkowski/
[  *) rzeź Pragi - 4 listopada 1794, dowódca - gen. Aleksander SUWOROW
**)  W Pradze prezydent Czech Vaclav Klaus podpisał, jako ostatni, Traktat Lizboński MD].

 http://aniol-ave.blogspot.com/