Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

niedziela, 15 kwietnia 2012

Ks. Stanisław Małkowski komentuje


JEZU, UFAMY TOBIE
 
    Anioł Stróż Polski zapewnia nas o zwycięstwie, które przyjdzie przez modlitwę różańcowa,  bo w tej modlitwie jest  moc wstawiennicza Maryi Królowej Polski. Wkrótce po rozpoczęciu Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę nasz Anioł Stróż mówił: "Maryja wskaże wam drogę i z Jej pomocą pokonacie waszych wrogów. Im więcej dusz włączy się w to powstające dzieło, im więcej kapłanów podejmie wraz z ludem Bożym tę krucjatę modlitwy, tym szybciej odniesiecie zwycięstwo i odczujecie macierzyńskie wstawiennictwo Maryi. Ona okryje was płaszczem swojej miłości. To dzieło jest owocem działania Ducha Świętego dla utrzymania i wiary i nadziei w waszym narodzie.
   Bądźcie spokojni i cierpliwi w waszych , modlitwach. Jeżeli wytrwali będziecie, Maryja ukaże w waszym narodzie Królestwo Jej Niepokalanego Serca, które zajaśnieje blaskiem Królestwa Jej Syna. To będzie prawdziwe zwycięstwo prawdy, gdyż tryumf Niepokalanego Serca rozpocznie się w waszej: ojczyźnie a Polska stanie się przykładem dla innych narodów, które przyjmą i uznają Królewskie panowanie Chrystusa Króla, do którego należy
wszelka władza. Królestwo Chrystusa przychodzi przez Niepokalane Serce Maryi
" [12.06.2011].
   Pierwsze przyjście Chrystusa dokonało się przez Maryję, podobnie zwycięskie przyjście miłosiernego Zbawiciela do nas ma dokonać się przez Niepokalane Serce Naszej Matki. Zwycięska wierność Maryi i jej modlitwa uzdalnia nas do przyjęcia Chrystusa Zmartwychwstałego.
   Ewangelia ukazuje uczniów smutnych i zalęknionych po śmierci Jezusa. Dopiero osobiste spotkanie z Jezusem budzi w nich radość i wiarę. Natomiast przywódcy żydowscy ani nie chcą spotkać się z Jezusem, ani wyjaśnić tajemnicy pustego grobu. Od razu ignorują fakty i chociaż są powiadomieni przez żołnierzy, którzy strzegli grobu o czymś niezwykłym, co nastąpiło, wymyślają bezsensowną wersję wydarzeń i polecają rozpowszechniać ją za pieniądze. Mówią do żołnierzy: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, kiedyśmy spali”.  Śpiących świadków nie obudziło nawet wielkie trzęsienie ziemi i odsunięcie kamienia od grobu (Mt. 28,2). Arcykapłani ze starszymi nie wierzą w Chrystusa, a za to wierzą w pieniądze i znajomości (Mt. 28, 11 -15).
   Podobnie dzisiejsi przywódcy państwowi w Polsce odrzucają prawdę o losie ojczyzny i o zbrodni smoleńskiej sprzed dwóch lat. Zakłamywanie faktów i pogarda dla prawdy widzialnej łączy się z odrzuceniem prawdy niewidzialnej. Podstawą wiary w rzeczywistość niewidzialną jest szacunek dla rzeczywistości widzialnej. Wiara i rozum idą razem. Dzisiaj polska ziemia się trzęsie. Bóg dopuścił kurację wstrząsową, aby obudzić śpiący naród. Gdy św. Piotr przemawia do mieszkańców Jerozolimy, mówi:” Ukrzyżowaliście Jezusa ale Bóg uczynił go Mesjaszem" (Dz. 2,36). Dlatego Piotr woła - nawróćcie się i ratujcie się! Nawrócenie ku prawdzie oznacza ratunek przed śmiercią, bo kłamstwo i śmierć idą w parze. Z drugiej strony razem idą prawda i życie. Co więcej - prawda i życie tworzą jedno w Jezusie (J, 14, 6). Zaś szatan jest kłamca i mordercą. Ścisły związek kłamstwa ze śmiercią widać w zamachu smoleńskim, którego drugą rocznicę właśnie obchodzimy. Kto szuka prawdy, chce aby Polska żyła. Kto kłamie, chce Polskę zabić. Sprawa katyńskich zbrodni - pierwszej i drugiej łączy śmierć z kłamstwem, nienawiść z ucieczką od prawdy. Rządzi Polską szajka uciekinierów. Niebawem okaże się, iż nie mają dokąd uciec. Dopuścili się zbrodni w wigilię Święta Miłosierdzia. A istotą miłosierdzia jest zwycięstwo miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią, prawdy nad kłamstwem, Chrystusa nad szatanem i jego sługami. Święto Miłosierdzia obchodzimy w tym roku 15 kwietnia. Miłosierdziu Jezusa ufamy.

http://aniol-ave.blogspot.com/