Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

niedziela, 13 maja 2012

Anioł Stróż Polski 12 maja 2012


ANIOŁ STRÓŻ POLSKI -  ___________________________________________
W historii waszego narodu, stanęliście w momencie przygotowania do „dziejowego bierzmowania”, w którym dokonuje się próba waszej wiary i próba sumień. Każde zwycięstwo odniesione w takiej próbie, przyczyni się do zwycięskiego wprowadzenia ładu i porządku Bożego, który pochodzi od Ducha Świętego
____________________________________________
Korekta oraz adjustacja teologiczna ksiądz dr Adam Skwarczyński
Publikując orędzia nie zamierzamy uprzedzać osądu kościelnego

ANIOŁ: «Pisz, Człowiecze.
Polacy! Zwróćcie wasze oczy  na zranione oblicze waszej Matki i Królowej, która nieustannie oręduje za wami u Swego Syna! Podnieście wasze dłonie wysoko, do nieba, pełni ufności w Miłosierdzie Boże, które ukazuje się nad waszym narodem! Nie oglądajcie się wstecz, nie spoglądajcie na Zachód ani na Wschód. Wasz naród ma pozostać silny wiarą, którą otrzymaliście, jako dziedzictwo waszych ojców. Nie odrzucajcie krzyża, bo on jest znakiem waszego zwycięstwa i został postawiony na waszej ziemi, jako znak waszego zjednoczenia z Chrystusem - z Jego Ewangelią. Ci, którzy stają w obronie krzyża, już wkrótce ujrzą  blask jego chwały. Natomiast ci, którzy walczą przeciwko krzyżowi, w jego promieniach ujrzą Sprawiedliwość.
       Przygotujcie królewski tron w waszych sercach, a ujrzycie,  że Zasiadający na Tronie otworzy wam umysły na Prawdę Bożą. Maryja, z waszą pomocą zawsze zwyciężała i teraz także obiecuje wam zwycięstwo, albowiem pragnieniem Jej Syna jest wywyższyć naród polski ponad wszystkie narody. Zwycięstwo Królowej nie nadejdzie jednak bez współpracy i zaangażowania jej dzieci, które muszą pamiętać o modlitwie, o wyrzeczeniu i czuwaniu. Jesteście pod płaszczem Niepokalanej Królowej i chociaż zło otoczyło was ze wszystkich stron, znalazłszy popleczników w środowiskach władzy, to musicie pamiętać, że z serc wiernych, oddanych dzieci, świadków prawdy i miłości, wznosi się tron dla Chrystusa Króla i dla Jego coraz większej Chwały. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni cisi, albowiem oni już teraz są świadkami wypełniania się obietnic.
       Pamiętajcie, że w tej walce macie świętych i patronów jako swoich wielkich orędowników w niebie. Wasze modlitwy wspiera ofiara i krew męczenników, którzy oddali życie za wolność Kościoła i Ojczyzny. Ich ofiara  nie została przez Boga zapomniana i przyniesie owoc w swoim czasie, gdy nadejdzie godzina Sprawiedliwości.
       Wzywajcie w modlitwach Ducha Odnowiciela - by zstąpił z całą mocą Swojego działania na waszą ziemię, aby Królestwo Syna objęło was wszystkich pokojem i radością a wasze serca wypełniły się Bożymi Przykazaniami.  Nie rozstawajcie się z orężem waszej Matki, jakim jest święty Różaniec. Wiedzcie, że Aniołowie i wasi Święci Patronowie objęli „wartę”, aby cała wasza Ojczyzna napełniła się obecnością Bożą a Królestwo Jezusa zajaśniało nad wami. Musicie tylko wytrwać przy krzyżu oraz z nadzieją i ufnością wyczekiwać dnia „zmartwychwstania”.
       Kto chwyta za Różaniec - chwyta miecz, a kto przyłącza się do narodowej Krucjaty, ten zwołuje powstanie tak przeciw jawnym wrogom, jak i knującym spiski.  Pamiętajcie, że to jest poważna walka, bo jest wymierzona przeciwko zwierzchności i panowaniu tego świata. A Książę tego świata też jest czujny.
       Rozważcie jak wielką odwagą wykazał się święty Stanisław - wasz Patron i jak wielkie świadectwo wiary przyniosła jego męczeńska śmierć! Stanął w obronie ładu moralnego, ładu Bożego, bez względu na opinię władcy!  Jeśli czegoś  powinniście się uczyć od niego, to walki o takie prawo, które jest jednakowo obowiązujące dla wszystkich. Bez takiego prawa - opartego na porządku Bożym, którego gwarantem jest Jezus-Król - narody i państwa upadają.
       Teraz coraz bardziej musicie pogłębiać świadomość macierzyńskiej obecności Maryi pośród was, gdyż za Jej wstawiennictwem będzie w was wzrastać  świadomość Ojcostwa Boga. W historii waszego narodu, stanęliście w momencie przygotowania do „dziejowego bierzmowania”, w którym dokonuje się próba waszej wiary i próba sumień. Każde zwycięstwo odniesione w takiej próbie, przyczyni się do zwycięskiego wprowadzenia ładu i porządku Bożego, który pochodzi od Ducha Świętego. To „bierzmowanie dziejowe” wymaga od was wszystkich świadectwa wiary. Bądźcie i pozostańcie silni wiarą!
       W takim zrywie modlitewnym –  szczególnie dziś   - patronuje wam ksiądz Jerzy, który przelał swoją krew i oddał życie za wolność narodu i dla Chwały Królestwa Jezusa. On wskazuje wam drogę - że za obronę prawdy trzeba cierpieć.  A Błogosławiony Wikariusz, syn tej ziemi, wyprasza Boże błogosławieństwo i łaski u stóp tronu Tej, której wszystko zawierzył. Wzywajcie Ich orędownictwa!
       Przyjmijcie Boże błogosławieństwo: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.»


http://aniol-ave.blogspot.com/