Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

sobota, 3 marca 2012

[36] Anioł Ave - wizja 1 marca 2012

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI 

1 marzec 2012
  Adjustacja  ksiądz dr Jerzy Nemo.

   Podczas modlitwy otoczyło mnie światło, w którym zobaczyłem drogę, prowadzącą pod górę. Ta droga przesuwała się, a po lewej i prawej stronie było dużo drewnianych krzyży różnej wielkości. Cały obraz zaczął zamieniać się w pustynię, ale w oddali widać było las, a w nim widać było dużo wież kościelnych. Nad lasem zauważyłem ogromnego orła w koronie, który krwawił. Zataczał krąg i zniżał swój lot w kierunku ziemi. Kiedy był już blisko nad lasem, ukazało się wieleu Aniołów, którzy mieli tarcze w rękach, a w lesie zauważyłem żołnierzy klęczących i modlących się. Gdy modlili się, zauważyłem światło unoszące się do góry, a ponad tym światłem ukazał się św. Anioł Ave z mieczem i tarczą. Podniósł swój miecz do góry i powiedział:

ANIOŁ AVE: Usłysz, Boże, wołanie Twojego ludu. Spójrz na krew przelaną w obronie wiary i tradycji w tym narodzie, który powierzył się Matce Twojego Syna.
   Wspomnij na męczeństwo i ofiarę tych, którzy złożyli ofiarę na ołtarzu ojczyzny, by bronić jej przed czerwonym smokiem. Niech ich modlitwa przyczyni się do obrony przed jeszcze większym zagrożeniem, pochodzącym od bestii wychodzącej z ziemi. Tylko Ty znasz ich ofiarność, poświęcenie i modlitwy, które złożyli na ołtarzu Ojczyzny.
   Boże Wszechmogący, powierzyłeś ten naród mojej opiece. Usłysz moje wstawiennictwo za tym narodem, bo chociaż słabi są, to Twoja Wszechmoc może ich podźwignąć z ich upadków ze względu na wstawiennictwo Maryi i cichą ofiarę tych, których wiarę i oddanie jedynie Ty znasz.

Kiedy Anioł skończył mówić, orzeł uniósł się w górę i odleciał w kierunku lasu, gdzie były wieże kościołów. W pewnym momencie wszystko zniknęło. Komentarz ks. Stanisław Małkowski
Czerwony Smok i Bestia - to Apokalipsa Św. Jana. Czerwony smok - to oczywiście komunizm. A Bestie są dwie: Pierwsza to masoneria, druga to fałszywi katolicy (zarówno wierni jak i księża; jest to więc ta bestia, która działa wewnątrz Kościoła). Czerwony Smok po swej pozornej klęsce, przekazuje władzę obu bestiom. On znikł - ale pozornie; tak, aby pozostać i aby beste w jego imieniu nadal prowadziły dzieło prześladowania Kościoła. Robią to podobnie jak Czerwony Smok, ale w sposób o wiele bardziej wyrafinowany i perfidny. Czerwony Smok - to była zbrodnia (krew na ciele Orła) bo komuniści to byli przede wszystkim zbrodniarze; zaś Bestie to także jest zbrodnia, ale "wzbogacona" o samobójstwo narodu. Bestie tak oddziaływują na ducha narodu, aby on sam siebie doprowadził do zagłady. "Jest i zabójstwo - i samobójstwo narodu" powiedział ksiądz. W tym więc sensie bestie prowadzą dzieło o wiele bardziej dla Polski niebezpieczne.
 
Anioł Ave nas broni. Odmawia modlitwę wstawienniczą za Polskę. Droga pod górę wśród krzyży - to dzieci Fatimskie. Również papież- męczennik szedł w podobny sposób pod górę i padł pod ciosami. Ale jest nadzieja - bo jest światło, są kościoły, są żołnierze. Las jest pasem "ochronnym", ocaleniem, są w nim żołnierze - których orężem jest modlitwa, a wraz z tą ziemską armią - jest armia niebieska: aniołowie, uzbrojeni w miecze i tarcze. A więc - armia ziemska musi iść razem z armią niebieską, aby odnieść zwycięstwo.


 http://aniol-ave.blogspot.com/