Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

wtorek, 14 lutego 2012

Symbole Aniołów


Orzeł - symbol odwagi, przewidywania, królewskiego męstwa,
Alabaster - symbol nietykalności i  serca prawdziwego dziecka Bożego,
Niedźwiedź - symbol głębokiej i mocnego działania jako sługa Boży,
Pszczoła - symbol wiernej i pilnej służebnicy,
Chleb - symbol pożywienia podtrzymującego życie,
Księga - symbol głoszenia słowa Bożego, Mądrości,
Flaga - symbol zwiastunów i siły Bożej,
Delfin - symbol aktywności w życiu, szczególnie Kościoła,
Denar - symbol zapłaty Bożej
Jednorożec - symbol mistyki, ukrytej drogi do Boga (w negatywnym ujęciu symbol złej, pełnej tajemnic mocy),
Blok skalny - symbol otwarcia się dla Boga, wielkiego oddania,
Pole i kotwica - symbole duszy i życia,
Ryba - symbol poświęcenia się dla Boga,
Sieć rybacka - symbol ratowania dusz,
Figowe drzewo - symbol dzieł wykonywanych dla Boga,
Owocowe drzewa - symbol błogosławieństwa poprzez przymierze Boga z ludźmi,
Len - symbol pilności, błogosławionej pracy, Bogu miłe czyny,
Wiązka siana - symbol żniw w żniwiarni Bożej,
Dzwony - postawy przez Boga pobłogosławione (np, małżeństwo, rzemiosło),
Złoto - symbol największej ziemskiej wartości dla chwały Bożej,
Konopie - uwiązanie, symbol kary,
Jeleń - symbol szybkości, poszukiwania Łask i życia wiecznego,
Róg - symbol obrony Ducha Świętego, a także uzdrowienie przez olej,
Łańcuchy - symbol zniewolenia,
Dzban - symbol wody życia,
Rumianek - symbol uzdrawiających czynności,
Baranek - symbol Jezusa, czystej ofiary,
Lipa - symbol pokoju, cichej ofiary,
Lew - symbol siły pełnej zwycięstwa,
Światło - symbol modlitwy przed Bogiem a także s. rozjaśnienia umysłu,
Płaszcz - symbol ochrony i opieki,
Muszla - symbol tęsknoty za Bogiem,
Mirra - symbol naszego "tak" do krzyża,
Oliwkowe drzewo - symbol pokoju  zakotwiczenia w Bogu,
Palma - symbol zwycięstwa, męczeństwa
Pelikan - symbol ofiary (krwi) dla innych,
Koń - symbol pragnienia, pełna poświęcenia pomoc,
Strzała - symbol płonącego zapłały dla Boga,
Perła - symbol wartości i skarbu,
Trąby - symbol zawołania Bożego, by stać na straży, lub Sądu,
Koło - symbol przemijania czasu,
Kadzidło ( trybularz) - symbol chwały Bożej, poświęcenia się Bogu, święceń,
Róża - symbol oblubieńczej miłości,
Tęcza - symbol przymierza Boga z człowiekiem,
Rózga - symbol obrony a także kary i biczowania Pana Jezusa,
Czara, misa - symbol łask otrzymanych od Boga,
Sandałowe drzewo - symbol adoracji Boga,
Wąż - symbol pokonanych nieprzyjaciół,
Welon - symbol skrytości, ukrytego życia, czystości,
Sierp - symbol pozostania narzędziem w ręku Boga,
Gorczyca - symbol wybrania małych, aby stali się wielkimi w oczach Boga,
Srebro  - symbol odzwierciedlenia
Ptak - symbol młodych wraz ich wdzięcznym śpiewem dla Pana,
Stuła - symbol zastępcy Boga,
Gołąbek - symbol Ducha Świętego, a także ofiary ubóstwa i szczerości,
Gniazdo - symbol bezpieczeństwa dziecka w rodzinie,
Waga - symbol równowagi,
Kadzidło (dym) - symbol adoracji, ofiar i czynów miłych Bogu,
Winnica - symbol CORPUS CHRISTI MYSTICUM,
Piołun - symbol goryczy, końca czasów, oczyszczenia.
Czoło - symbol chwały życia wiecznego.